Община Пловдив спечели проект за модернизиране на уличното осветление

Община Пловдив спечели проект за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в районите „Източен“, „Западен“ и „Южен”, съобщи заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков. Общата стойност на отличения проект е 1 994 853 с ДДС, като той ще бъде реализиран изцяло с европейско финансиране. Със спечеления проект Община Пловдив е кандидатствала пред Министерство на енергетиката по програма „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. „След изпълнението на проекта ще бъдат спестени поне 30% от средствата…

Прочети още

За близо два милиона подменят уличното осветление в община Калояново

Община Калояново спечели проект за подмяна на уличното осветление по процедура “Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление”, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщи кметът Младен Кичев. Местната власт ще започне подмяна на осветлението на Общината с ново енергоефективно. Проектното предложение предвижда „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на населените места – с. Ръжево Конаре, с. Черноземен, с. Житница, с. Дуванлии, с. Дълго поле, с. Ръжево, с. Горна махала, с. Бегово, с. Главатар, с. Иван Вазово, с. Песнопой, с. Отец Паисиево, с.…

Прочети още

В Първомай се проведе обществено обсъждане по проект на НКЖИ

На 30 май в Пленарна зала на община Първомай се проведе обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда ­/ОВОС/ за инвестиционното предложение на НКЖИ – „Удвояване на участъци от железопътна линия Пловдив-Свиленград – граница с Република Турция”. От доклада стана ясно, че реализацията на идейния проект ще окаже минимално въздействие върху защитените зони и природните местообитания. По време на срещата кметът Николай Митков постави няколко въпроса относно извозването на строителните отпадъци и добиването на необходимите инертни материали. Той попита също кога НКЖИ ще завърши пътните връзки…

Прочети още

50 години на сцена: Вихрена кукерска фиеста обра аплодисментите в Климент/ВИДЕО/

Кукерският състав на село Климент отпразнува 50 години от създаването си. Събитието се проведе в центъра и сърба овациите на стотиците зрители. Юбилеят е финансиран по проект „Из Карловско със звън на хлопки“ от Министерството на културата. Съставът наброява над 100 мъже, жени и деца. Ръководител на кукерите е кметът на Климент Мано Манов. Старците са носители на редица престижни награди от различни фестивали в страната и чужбина. Посмъртно местното читалище „Васил Левски-1928 г.“ връчи на близките на дългогодишните ръководители на състава почетни плакети. Това са Симеон Николов и Стефан…

Прочети още

Община Карлово реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Карлово“

От 02.05.2023 г. община  Карлово реализира проект BG05SFPR002-2.002-0144-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Карлово“, по Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 в изпълнение на правомощията по Закона за социалните услуги, Закона за личната помощ и Закона за хората с увреждания“. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. За реализиране на проектните дейности са назначени 4-ма специалисти социални дейности, които информират обществеността и най-вече хората от уязвимите групи за видовете социални услуги, предоставяни на територията на…

Прочети още

Реставрираната Куршум джамия в Карлово вече е атрактивна музейна експозиция/ВИДЕО/

Реставрираната Куршум джамия в Карлово бе открита с официална церемония на 13 март. В сградата, която е архитектурно-строителна културна ценност от национално значение, е разкрита интерактивна музейна експозиция „Археологическото наследство на Карловската долина“. Пред присъстващите гости и жители на града кметът д-р Емил Кабаиванов обяви, че Община Карлово приключи изпълнението на проект „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с финансов инструмент от ДЗЗД…

Прочети още

Проект подкрепя деца и младежи в риск в община Садово

Проект, озаглавен „Бъдеще за децата на община Садово“, ще подкрепя деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможности, социално включване и повишаване на благосъстоянието им. Проектът е на община Садово и се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“, като е съфинансиран от Европейския съюз. От администрацията посочват, че изброените услуги може да се ползват от жителите на общината, като ще се подкрепят деца с увреждания или риск от отпадане от образователната система. Проектът предлага също професионално ориентиране на младежи до 20-годишна…

Прочети още

Община Пловдив спечели проекти за изграждане на спортни площадки в училища

Две общински училища ще получат нова спортна инфраструктура по „Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища – 2023 г.“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Заместник-кметът по образование, бизнес развитие и европейски политики Владимир Темелков допълни, че ще бъдат изградени комбинирани спортни площадки за няколко вида спорт на открито в дворните пространства на Основно училище „Яне Сандански“ и Основно училище „Райна Княгиня“. Учениците в ОУ „Яне Сандански“ ще могат да играят волейбол,…

Прочети още

Археологически музей в Хисаря с пореден одобрен проект от Министерство на културата

Проектът „Littera Scripta – Музейни образователни модули“ е на стойност 25 058 лв. и се реализира по Тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии. „Littera Scripta – Музейни образователни модули“ цели създаването на продукт с образователен характер, надграждащ традиционните учебни помагала в креативна и игрова форма. Културно-образователната му насоченост ще допринесе за популяризирането на движимото и недвижимото културно наследство на Хисаря и древния римски град Диоклецианополис. Целта на образователните модули, които ще бъдат разработени по проекта, е да провокират траен интерес към историческото…

Прочети още

Внедряват модерно улично осветление в 14 населени места на община „Марица“

Община „Марица“ започва реализацията на дългоочакван проект за реконструкция и модернизация на уличното осветление в 14 населени места. На 21.09.2023 г. в Община „Марица“ гр. Пловдив, бул. „Марица“ 57А се проведе информационна среща  за стартиране дейностите по  Проект „Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за улично осветление в община Марица“. В средата на м. септември тази година, Кметът на Община „Марица“ подписа договора за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на енергетиката по Националния план за възстановяване и устойчивост за реализацията на проект BG-RRP-4.025-0035- C01 „Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за улично…

Прочети още

Хисаря: Подменят уличните лампи с енергоспестяващи по Плана за възстановяване и устойчивост

Община Хисаря е одобрена за финансиране по схема за „Проектиране на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция и интелигентно управление на система за улично осветление на град Хисаря”. Целта на проекта е да се повиши качеството на живот на живущите и гостите на град Хисаря. Чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление (подмяна на осветлението), ще се осигурят по – добри качествени показатели на уличната осветителна уредба, които да отговарят на съвременните норми за улични осветителни уредби. Едновременно с това, ще се реализира…

Прочети още

Готов е проектът за реконструкция на две отделения в карловската болница

Готов е проектът „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ за реконструкция на Хирургично и Неврологично отделения в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов – Карлово“ ЕООД, по който Общината е партньор на Министерство на здравеопазването. Проектът се финансира по линия на инструмента REACT-EU чрез Приоритетна ос „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. Предвижда се извършване на ремонтни дейности в двете отделения и осигуряване на съвременна здравна инфраструктура. Ще бъде доставено оборудване на новосъздадените…

Прочети още

Голям проект спечели община Калояново

Проект „Ремонт и реконструкция на общински сгради на територията на Община Калояново с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ е одобрен по процедура Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, съобщи кметът на общината Виктория Михайлова. Чрез проекта се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода…

Прочети още

Хисаря: Ето пълни подробности за изпълнението на проекта „Античния град Диоклецианопол“

Във връзка с изпълнението на проект: „Античният град Диоклецианопол /гр. Хисаря/ – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“ представяме визуализация на начина, по който ще изглеждат обектите, които са предмет на изпълнение по проекта, а именно:  Южна крепостна порта „Камилите“, „Римски терми“ и Североизточна ъглова кула от крепостна стена. В обхвата на проекта ще бъдат изпълнени следните видове дейности по трите подобекта: Подобект 1: Южна крепостна порта „Камилите“ – Заснемане; КРР на източната и западната, фланкиращи портата, кули; фасадата на портата и вътрешното стълбище; експониране и социализация; художествено осветление; Подобект…

Прочети още

Над 1700 души са били подпомогнати по проект „Общностен център за деца и семейства“

1740 души са подпомогнати до момента по проект „Общностен център за деца и семейства – Пловдив“ като от тях 1560 са деца и техните родители, а 180 – бъдещи родители. Това стана ясно по време на заключителна пресконференция по проекта, в която участие взеха зам.-кметът по социална политика Георги Титюков и директорът на Дирекция „Социална политика“ и ръководител на проекта Веселина Ботева. Проектът, който стартира през октомври 2016 г., има за цел да предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна…

Прочети още

Младежи от Карлово участваха в голям международен еко проект в Румъния/СНИМКИ/

В периода 3-11 февруари 2023 дванадесет младежи към Младежки информационен център-Карлово участваха в международния младежки обмен „Planet Protection-Act Now“ по програма „Еразъм+“, провел се в град Бранещи, Румъния. Общо 60 младежи от България, Румъния, Гърция, Португалия и Турция обменяха култура, знания, опит и обсъждаха младежки идеи по темата за опазване на околната среда. Младежите посетиха замъка Пелеш в Синая и се срещнаха с депутати в Парламента в Букурещ, с които споделиха своите еко идеи. Всяка страна представи своята култура, песни, танци и традиционни храни на културни вечеринки, като нашата група…

Прочети още

Източната порта става перла сред туристическите обекти на Пловдив (СНИМКИ)

„Източната порта ще бъде една от перлите на туристическите обекти на град Пловдив. В последно време виждаме, че той е посещаван с голям интерес от чужденците. Затова съм изключително щастлива  както за Пловдив, така и за всички онези, които се вълнуват и ценят археологическото богатство на града“. Това каза при старта на проекта за реставрация, консервация и експониране на един от най-известните археологически обекти под тепетата археологът Мая Мартинова-Кютова. „Източната порта, като обект от национално значение, незаслужено бе неглижирана цели 40 години след откриването й. Преди 10 години с помощта…

Прочети още

Еко герои действат активно в населените места на Община Карлово

Сдружение „Млади, активни, креативни“ стартира Еко информационни кампании в няколко населени места в Община Карлово по проект „Еко герои в действие“. В прохладния парк на село Горни Домлян се проведе първото еко събитие с деца, младежи и техните родители. Чрез дискусия организаторите провокираха участниците да си направят равносметка с какви ежедневни действия оказват негативно влияние на околната среда без дори да се замислят. Следващото предизвикателство към участниците беше да предложат зелени решение за справяне с ежедневното замърсяване, които са лесно приложими и всеки може да ги спазва. Много от присъстващите…

Прочети още

Младежи от Карлово са на обмен в Берлин /СНИМКИ/

В периода 10-19 март 2022 младежи от Карлово и Сопот участваха в международния младежки обмен „Младите умове решават проблеми, свързани с промяната в климата“ по проект на Младежкия център в Карлово. 45 младежи от 9 страни (Германия, България, Полша, Кипър, Франция, Северна Македония,Сърбия, Португалия и Италия) обсъждаха идеи за опазване на околната среда и справяне с проблемите, предизвикани от климатичните промени. На общата междукултурна вечер нашите младежи бяха най-колоритни и представиха българските традиции, храни и напитки с традиционни български носии, връзвайки мартеници за късмет на своите приятели. Тези обмени се реализират…

Прочети още