Готов е проектът за реконструкция на две отделения в карловската болница

Готов е проектът „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ за реконструкция на Хирургично и Неврологично отделения в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов – Карлово“ ЕООД, по който Общината е партньор на Министерство на здравеопазването. Проектът се финансира по линия на инструмента REACT-EU чрез Приоритетна ос „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“.

Предвижда се извършване на ремонтни дейности в двете отделения и осигуряване на съвременна здравна инфраструктура. Ще бъде доставено оборудване на новосъздадените сектори за лечение на пациенти с апарати за подобряване на дишането, монитори за жизнени показатели, стандартни болнични легла и легла за интензивна грижа, постелъчен инвентар, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори и генератори на мощност.

Реализацията на проекта „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“става възможна след пандемията от COVID-19, когато МЗ, съвместно с общините и лечебните заведения у нас, стартираха осъществяването на проекти в подкрепа на здравната система, припомни кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов. Той уточни, че подкрепата включва структуриране на изолирани сектори за лечение на коронавирус и други инфекциозни заболявания; осигуряване на медицинско и болнично оборудване, необходими за тяхното функциониране, подкрепа на центровете за трансфузионна хематология и ограничаване ненужните физически контакти чрез развитие на електронното здравеопазване и внедряване на телемедицина /консултиране с лекар от разстояние чрез свързано с интернет устройство/.

Паралелно с това се изпълнява и проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ на здравното министерство, по който в Карлово ще бъде изграден нов спешен център. Общинският съвет предостави безвъзмездно терен в двора на многопрофилната болница за обособяване на центъра.

Свързани статии