Карлово спечели проект за подмяна на уличното осветление

Община Карлово спечели проект за подмяна на уличното осветление по процедура “Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – покана 2”, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът “Подобряване на енергийната ефективност на населените места на територията на общината чрез обновяване на системата за улично осветление.“ предвижда подмяна на съществуващото улично осветление в градовете Карлово, Калофер, Клисура и Баня и в село Розино с нови 4945 LED осветители. Освен подмяна на осветителните системи, проектните дейности предвиждат и изграждане на Контролен център за мониторинг и управление на уличното…

Прочети още

Сопот спечели финансиране за модернизация на уличното осветление

Одобрен е проектът на Община Сопот за реконструкция и модернизация на уличното осветление по Националния план за възстановяване и устойчивост.  Общата стойност е 590 360, 04 лв. Ще бъдат подменени всички енергоемки улични лампи с модерни, ефективни светодиодни осветители, с които да се намали консумацията на ел. енергия и да се покрият критериите за осветеност. Дейностите по проекта предвиждат също доставка и монтаж на съоръжения за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми източници, която ще се потребява от системата за външно изкуствено осветление на гр. Сопот, както и…

Прочети още

Внедряват модерно улично осветление в 14 населени места на община „Марица“

Община „Марица“ започва реализацията на дългоочакван проект за реконструкция и модернизация на уличното осветление в 14 населени места. На 21.09.2023 г. в Община „Марица“ гр. Пловдив, бул. „Марица“ 57А се проведе информационна среща  за стартиране дейностите по  Проект „Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за улично осветление в община Марица“. В средата на м. септември тази година, Кметът на Община „Марица“ подписа договора за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на енергетиката по Националния план за възстановяване и устойчивост за реализацията на проект BG-RRP-4.025-0035- C01 „Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за улично…

Прочети още

Хисаря: Подменят уличните лампи с енергоспестяващи по Плана за възстановяване и устойчивост

Община Хисаря е одобрена за финансиране по схема за „Проектиране на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция и интелигентно управление на система за улично осветление на град Хисаря”. Целта на проекта е да се повиши качеството на живот на живущите и гостите на град Хисаря. Чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление (подмяна на осветлението), ще се осигурят по – добри качествени показатели на уличната осветителна уредба, които да отговарят на съвременните норми за улични осветителни уредби. Едновременно с това, ще се реализира…

Прочети още

Реконструират вътрешната ВиК мрежа на три села в община Брезово

Подменят уличното осветление с енергийно ефективно в шест населени места Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа ще бъде извършена в три села в община Брезово. Средствата са отпуснати по Програмата за развитие на селските райони след спечелване на пореден проект от общинска администрация. Безвъзмездната финансова помощ, която ще получи общината, е 2 933 560,39 млн. лева. С тях ще се извършат дейности за подмяна на ВиК тръбите в селата Свежен, Розовец и Пъдарско и възстановяване на асфалтовата настилка. Срокът за изпълнение на одобрения проект е до 30 месеца, но не по-късно…

Прочети още