Община Пловдив спечели проект за модернизиране на уличното осветление

Община Пловдив спечели проект за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в районите „Източен“, „Западен“ и „Южен”, съобщи заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков.

Общата стойност на отличения проект е 1 994 853 с ДДС, като той ще бъде реализиран изцяло с европейско финансиране.

Със спечеления проект Община Пловдив е кандидатствала пред Министерство на енергетиката по програма „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

„След изпълнението на проекта ще бъдат спестени поне 30% от средствата за електроенергия за улично осветление, което е сериозна икономия за Община Пловдив. Освен това ще бъдат сменени близо 4000 осветителни тела в три района на града“, коментира ресорният заместник-кмет Владимир Темелков.

Основната цел на проекта е да се изгради модернизирана общинска система за улично осветление (СУО) чрез въвеждане на мерки за електроенергийна ефективност в три пловдивски района на град Пловдив – „Източен“ (м/у бул. „Цариградско шосе“, ул. „Ландос“, ул. „Крайречна“, и бул. „Шести септември“ и бул. „Цариградско шосе“ и м/у ул. „Ландос“, ул. „Бъндерица“ и ул. „У. Уилсън“); „Южен“ (в кв. „Коматево“, кв. „Беломорски“, кв. „Остромила“, и м/у ул. „Кукленско шосе“, бул. „Ал. Стамболийски“, бул. „Македония“ и ул. „Бачо Киро“) и „Западен“ (в кв. „Прослав“, м/у бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“, ул. „Царевец“ и ул. „София“ и м/у бул. „Копривщица“, ул. „Ясна поляна“ и бул. „Свобода“).

По проекта се предвижда подмяната на 3948 бр. осветителни тела със съвременни LED такива и изграждане на система за автоматизирано управление и контрол и въвеждане на ВЕИ-базирано захранване за СУО.

С настоящия проект, Община Пловдив ще намали емисиите на CO2, енергийното потребление и финансовите разходи за ел. енергия, както и ще подобри условията за живот на пловдивчани и гости на града. Проектът е в унисон с водещи стратегически планове в национален и европейски контекст, като допринася за намаляване на енергийното потребление, замърсяване с вредни емисии, повишаването на електроенергийната ефективност, ползването на ВЕИ и др.

Свързани статии