Представят възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2024 г. в Първомай

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси стартира поредица от информационни събития за възможностите за финансиране на дейността на земеделските стопани по интервенциите от СПРЗСР 2023-2027 г. през настоящата 2024 г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014–2020 г. Информационните събития се финансират изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. по проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г.…

Прочети още

Евроексперти обсъдиха с колеги от Пловдив интеграцията на малцинствените групи

Представители на Консултативния комитет към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства са на мониторингово посещение в България. В рамките на визитата те се срещнаха с експерти от Община Пловдив в сферите на образованието, социалните дейности, здравеопазването и културата. Участие в дискусията взеха председателят на Консултативния комитет Петра Ротер и независимият експерт Клаус Поер, а от страна на Община Пловдив – директорът на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева, началникът на отдел „Образование“ Донка Щилянова, изпълнителният директор на общинска фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев, гл. експерт в отдел „Спорт и младежки…

Прочети още

71 заявления са подадени за подпомагане заради наводнени земеделски площи по поречието на река Стряма

„447,7 декара са засегнатите земеделски площи след наводнението по поречието на река Стряма в началото на септември“, съобщи пред журналисти в Пловдив служебният министър на земеделието Явор Гечев. „71 заявления са подадени за подпомагане, от които 7 са за загинали животни. Той уточни, че тези заявления са по отношение на служба „Земеделие“. Другите инструменти за подпомагане са по отношение на описите на кметовете, които са свързани с Междуведомствената комисия по бедствия и аварии“, допълни Гечев. Министърът участва в конференция за интелигентно земеделие #AGRO 4.0 „Поглед в бъдещето”, която се проведе…

Прочети още