Евроексперти обсъдиха с колеги от Пловдив интеграцията на малцинствените групи

Представители на Консултативния комитет към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства са на мониторингово посещение в България. В рамките на визитата те се срещнаха с експерти от Община Пловдив в сферите на образованието, социалните дейности, здравеопазването и културата. Участие в дискусията взеха председателят на Консултативния комитет Петра Ротер и независимият експерт Клаус Поер, а от страна на Община Пловдив – директорът на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева, началникът на отдел „Образование“ Донка Щилянова, изпълнителният директор на общинска фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев, гл. експерт в отдел „Спорт и младежки…

Прочети още