Важна промяна! Поскъпна купуването на недостигащ стаж за пенсиониране

От 1 януари 2024 г. поскъпва купуването на недостигащия стаж за пенсиониране. Заради минималния осигурителен доход, който от 1 януари стана 933 лева, откупуването на една година стаж вече ще струва 2216 лева, докато досега за това са необходими 1853 лева. 154,44 лева струва досега месецът недостигащ стаж за пенсия. От 1 януари са необходими 184,73 лева. Максимумът недостигащ стаж за пенсия, който може да се купи, е до 5 години. Това могат да направят предварително и хора, които са били редовни студенти, за срока на обучението. От НОИ периодично отчитат, че всяка година нараства броят на закупилите недостигащите месеци стаж, като това…

Прочети още

Ученици от Клисура на стаж в ПК „Теодоси Марков“ в Розино/СНИМКИ/

През учебната 2022-2023 година в ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура ученици от 12 клас, специалност „Бизнес администрация“, професия „Офис мениджър“ и от 11 клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професия „Оперативен счетоводител“, участват в Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”. Проектът е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците ще отработят общо 240 часа на реални работни места в Потребителна кооперация „Теодоси Марков“ – с. Розино. Практиката на учениците по проекта започна през месец декември 2022 г. и…

Прочети още