Културно-историческото наследство на Хисаря е във фокуса на концепциите за интегрирано териториално развитие

С активно участие на кметове, експерти и представители на Археологическия музей – Хисаря и на общините партньори премина представянето от Областен информационен център – Пловдив на двете концепции за интегрирано териториално развитие, в които община Хисаря участва. „По пътя на Античността“ – Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион“ е разработена от общините Пловдив, Стара Загора и Хисаря. Карлово, Троян, Хисаря и Брезово съвместно ще реализират концепцията за „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора…

Прочети още

Община Хисаря организира публична консултация с обществеността за КИТИ

Публична консултация с обществеността организира Община Хисаря за преминалите административно съответствие и допустимост Концепции за интегрирано териториално развитие (КИТИ). Публичната консултация  ще се проведе утре – 21.03.2024 г., от 10:00 ч., в залата в община Хисаря, ул. „Генерал Гурко“ 14. ​В рамките на обсъждането ще бъдат презентирани и двете концепции, в които Община Хисаря участва. Това са  „По пътя на Античността“ – Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион“ и „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на…

Прочети още

Реконструкция на 2,7 км от Околовръстното на Пловдив предвижда КИТИ в общините Пловдив и „Марица“

Експерти и граждани обсъдиха в община Марица Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до здравни услуги на територията на Южен централен район за планиране“. Водещ партньор при разработването й е Агенция „Пътна инфраструктура“, в сътрудничество с общините Пловдив и Марица и МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД. Дискусията е във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Експертите от АПИ – инж. Лидия Шилова и инж. Добромир Радковски, представиха предложението, с които агенцията участва в концепцията. То включва реконструкция и…

Прочети още

Обсъждат Концепцията за интегрирани териториални инвестиции в Първомай

Обществено обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал базиран на местните ресурси“, с водещ партньор – община Димитровград и включени дейности на територията на община Първомай (област Пловдив), ще се проведе на 18.03.2024 от 10:00 ч. в гр. Първомай, зала в община Първомай, ул. „Бр. Миладинови“ – юг № 50. Вижте повече за обсъждането:  

Прочети още