Реконструкция на 2,7 км от Околовръстното на Пловдив предвижда КИТИ в общините Пловдив и „Марица“

Експерти и граждани обсъдиха в община Марица Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до здравни услуги на територията на Южен централен район за планиране“. Водещ партньор при разработването й е Агенция „Пътна инфраструктура“, в сътрудничество с общините Пловдив и Марица и МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД. Дискусията е във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Експертите от АПИ – инж. Лидия Шилова и инж. Добромир Радковски, представиха предложението, с които агенцията участва в концепцията. То включва реконструкция и…

Прочети още