1 млн. лв. са предвидени за ремонт на архитектурно-историческия резерват в Свежен

1 милион лева са предвидени за община Брезово от „Програмата за развитие на регионите 2021- 2027 г.“, съобщи кметът на общината инж. Калин Калапанков. Средствата са за насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна гора и Средна Стара планина. Предвидено е обновяване и развитие на архитектурен и исторически резерват с. Свежен.

В рамките на дейността се предвижда изграждане и реконструкция на довеждаща инфраструктура в центъра на резервата, подновяване на калдъръма по две улици, облагородяване на пространството около къщата на полк. Владимир Серафимов. Проектът касае и консервация, реставрация и социализация на архитектурно-историческия резерват.

Това ще повиши привлекателността на община Брезово и ще допринесе за устойчивото развитие на туризма и местната икономика. Подобрената привлекателност на района може да ограничи отлива на местното население към големите градски центрове и да има положителен ефект върху местния пазар на труда и възможностите за предприемачество.

Целта е да се превърне възрожденският исторически резерват в атрактивна туристическа дестинация и да бъдат създадени допълнителни възможности за развитие на селския район със специфични характеристики, насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие на община Брезово.

Снимка: opoznai.bg

Свързани статии