Ето какви специалности предлагат за 8 клас в гимназията в Клисура

Прием на ученици в 8 клас за учебната 2022-2023 година – 2 паралелки – специалност „Банково дело“, професия „Финансист“ и специалност „Горско стопанство и дърводобив“, професия „Техник-лесовъд“ в ПГ по икономика „Тодор Влайков“ Клисура.

За подаване на документите са необходими – оригинално свидетелство за завършено основно образование, медицинско от личния лекар и служебна бележка за резултатите от НВО в 7 клас! Направете избор днес, за да осигурите своето бъдеще след 5 години!

Свързани статии