АПИ: Ремонтът на 28 км от пътя Първомай – Асеновград не е спиран

Ремонтът на близо 28 км от път ІІІ-667 Първомай – Асеновград в участъка от Асеновград до с. Дълбок Извор не е спиран от Агенция „Пътна инфраструктура“. В село Козаново предстои да се положат нови ВиК тръби, от ВиК дружеството, което налага временно ремонтните работи по пътната настилка да не се изпълняват в пълен обем. След завършване на ВиК ремонта ще продължи работата по пътната настилка.

Текущият ремонт на 28 км участък от Асеновград до с. Дълбок Извор, започна на 18 май т. г. Съгласно споразумението към договора за текущ ремонт и поддържане, подписано на 12 май 2022 г. между АПИ и пътноподдържащото дружество „Европейски пътища“ АД, срокът за завършването на дейностите е 30 септември 2022 г.

До момента строителните работи са изпълнявани на участъци. В отсечката от с. Дълбок Извор до с. Патриарх Евтимово пътната настилка е ремонтирана и е положен неплътният пласт асфалтобетон /биндер/. Между с. Патриарх Евтимово и с. Козаново са изпълнени земни работи, почистена е крайпътната растителност, за осигуряване на видимост на шофьорите, ремонтирани са водостоци и предстои ремонт на настилката.

От с. Козаново до гр. Асеновград са извършени земни работи и също предстои ремонт на настилката. В участъка между разклона за с. Поройна и с. Дълбок извор се профилират отводнителни канавки. Ремонтира се мостът между село Патриарх Евтимово и село Козаново.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство при пътуването, но предприеманите дейности са наложителни, за да се осигури безопасното преминаване по отсечката.

Свързани статии