Сага: Пчели измират край Хисар, собственичката в патова ситуация, от БАБХ категорични, че не нарушават закона/ВИДЕО/

Донка Даргова от Хисар от 15 години има пчелин в квартал Веригово. Притеснената жена се свърза с нас, надявайки се да й помогнем. От 160 пчелни семейства повечето са измрели. От Агенцията по безопасност на храните казват-БАБХ, че пчелите са измрели от недохранване и нападения на оси, но Даргова е категорична, че кошерите са измрели от болестта американски гнилец. БАБХ обаче отказва да провери всички кошери, което води до сериозно финансови последствия за жената. Във видеото стопанката на пчелина казва своята истина. Писмото, което публикуваме без редакторска намеса, е отговор до ПБ Новинар от агенцията, след отправено от нас питане. Междувременно сагата продължава. Вижте…

Отговор на БАБХ на въпроси на Красимира Гешева – журналист и управител на ПБ „Новинар”

Относно: пчелна ферма (пчелин № 4180-0103), собственост на г-жа Донка Даргова, находяща се в област Пловдив.

На 03.04.2019 г. комисия от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив е извършила проверка на пчелин № 4180-0103, собственост на г-жа Донка Даргова. Комисията е констатирала, че на 18.03.2019 г., д-р Стоян Стойнов – регистриран ветеринарен лекар, е посетил пчелина, като е установил, че само в седем кошера е имало живи пчелни семейства. От четири от пчелните семейства е взета проба за изследване за американски гнилец. Изследвани са общо 12 проби – от последните живи пчелни семейства. През март са 7 и през април още 5.

С писмо № ДДД-02-0-399-Б/12.03.2019 г. на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) — гр. София, ИЛ „Аквакултури и болести по водни животни и пчели” е потвърдено заболяването „американски гнилец по пчелното пило”.

Резултатите от проверката доказват информацията за извършен клиничен преглед на 18.03.2019 г. от д-р Стоян Стойнов за наличие на 7 (седем) броя живи пчелни семейства в кошери с номера 36,42,55,63,67,81 и 132, в останалите 153 кошера не са открити живи пчели. Д-р Стоян Стойнов е извършил есенния клиничен преглед на пчелина на 10.09.2018г., като в дневника на пчелина е отразил, че всички 160 броя пчелни семейства са здрави.

Собственичката на пчелина – г-жа Даргова е заявила, че за първи път е посетила пчелина след неговото зазимяване, през месец февруари 2019 г.

При извършения от Комисията преглед на кошери с умрели пчелни семейства, избрани на случаен принцип, е установено, че по питите липсват пчели и всякакви запаси от храна. По дъната на прегледаните кошери има умрели оси, наличие на восъчни капачета и пчелен подмор в минимални количества (50-200 гр). Някои от питите в кошерите са засегнати от восъчен молец развил се през предходната година. Прави силно впечатление липсата на пчели (макар и умрели), характерно за нормално зазимени пчелни семейства.

Комисията счита, твърденията на г-жа Даргова, че пчелите са умрели от болестта „американски гнилец” са доказано неоснователни. Болестта засяга пчелното пило, а не пчелите.

Причините, довели до наличие на 153 (сто петдесет и три) броя умрели пчелни семейства от общо 160, за времето от месец септември (след извършения клиничен преглед) до взимането на проба – 28.02.2019 г., вероятно се дължат на липса на достатъчно количество хранителни запаси, добре подготвени семейства за зимата и нападения от оси, което се е случило през есента на 2018 г.

При проверките се констатира, че за много дълъг период от време, собственичката на пчелина не е упражнила контрол и отговорно отношение (като стопанин) върху здравословното състояние на пчелите, които отглежда, както и тяхното изхранване през есента на 2018 г. и зимата на 2019 г. за установяване на истинската причина за смъртта на 153 бр. пчелни семейства.

Свързани статии