РИОСВ – Пловдив със строги предписания към пловдивските общини за контрол  на отпадъците

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), Ивайло Йотков, на 28.02.2024 година даде писмени предписания на кметовете на всички седемнадесет общини, попадащи на територията на инспекцията да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите си за управление на отпадъците. В едномесечен срок те трябва да извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии. В качеството им на собственици на общински пътища е необходимо да почистят отпадъците от пътищата, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и…

Прочети още

Към момента няма установен теч на вредни вещества от ВМЗ

Във връзка със сигнал, постъпил на 20.04.2023г. от РИОСВ, свързан със замърсяване на р. Манастирска, информираме, че до момента не е установен теч на вредни химикали от ВМЗ. Още в първите часове след постъпване на сигнала от ВМЗ са извършени редица проверки. Показателите от пречиствателна станция показват допустими концентрации съгласно нормите на заустваните води. Държавният завод е в комуникация с РИОСВ и съдейства с всичко необходимо за установяване на източника на замърсяване. Опазването на околната среда е първостепенен приоритет за ВМЗ. В инвестиционната програма на дружеството е заложено подобряване на…

Прочети още