В Кричим забраниха използването на питейната вода за поливане и миене на улици

Заместник-кметът на Кричим Златка Маринова издаде заповед за  забрана на ползването на питейна вода за непитейни нужди през летния сезон в общината.  Вижте заповедта:

Прочети още

Пролетна дезинфекция на водопроводната мрежа в Хисаря в понеделник

Община Хисаря уведомява гражданите и гостите на града, че на 08. 04. 2024 г. (понеделник) Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив ще извършва пролетна масова дезинфекция на водопроводната мрежа в гр.Хисаря. Питейната вода ще бъде негодна за употреба по време на профилактиката, като може да се използва само за битови нужди. От дружеството предварително се извиняват за създаденото временно неудобство.

Прочети още

Уран във водата на Първомай, Крушево и Градина, забраниха я за пиене

Във връзка с получено писмо от РЗИ – Пловдив относно извършено пробонабиране на 07.12.2023г. на питейната вода от централното водоснабдяване на гр. Първомай, с. Крушево и с. Градина, от община Първомай съобщават, че е установена стойност на естествен уран в питейната вода над определената максимална стойност в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди. Водата в посочените населени места трябва да бъде ограничена за използване за  питейни цели и приготвяне на храна. Водата може да се използва за хигиенни цели. Мярката ще бъде в сила до…

Прочети още

В Първомайско: Завишени стойности на уран във водата в село Крушево

Във връзка с получено писмо от РЗИ относно извършен анализ на проба от питейна вода от централното водоснабдяване на с. Крушево, общ Първомай, с пункт на пробовземане: с. Крушево, обществена чешма на площада, от общината уведомяват жителите на селото, че е установена стойност на естествен уран в питейната вода над определената максимална стойност в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди. Село Крушево е в обща зона за водоснабдяване със село Градина и гр. Първомай. Водата не е годна за питейни цели и приготвяне на храна! Може…

Прочети още

Водата в село Певците вече е годна за пиене

Констатираните отклонения в качеството на питейната вода в село Певците, община Карлово, област Пловдив, по показател „колиформи“ са отстранени от водоснабдителната организация, съобщи директорът на РЗИ-Пловдив д-р Сийка Димчева в писмо до общинската администрация. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД с писмо с вх. № ЗП-01-139-1/ 27.06.2023 г. е информирало РЗИ – Пловдив за предприети действия и извършен лабораторен анализ, видно от протокола на който пробата от питейна вода от с. Певците по изследваните показатели съответства на нормативните изисквания, определени в Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на…

Прочети още

Осигуриха допълнително 200 000 литра питейна вода за пострадалите от наводненията села в Пловдивско

Министерският съвет прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на Областния управител на Област Пловдив, за преодоляване на последиците от обявено частично бедствено положение на територията на общините Карлово и Калояново и в с. Трилистник, община Марица. Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода от 200 000 литра, ще способства за обезпечаване нуждите на населението на територията на общините Карлово и Калояново и в с. Трилистник, община Марица.

Прочети още