Приберете пчелите! Пръскат срещу комари в Кричим утре

На 10.06.2024 г. от 20:00 до 22:00 ще се извърши дезинсекция срещу комари на територията на община Кричим. Ще бъдат отработени терените в гр. Кричим, като се обърне внимание на зелените площи. Препаратът е безопасен за хора и животни, опасен е единствено за пчелите, затова моля да предприемете съответните мерки за опазване на пчелните семейства. При неподходящо време, третирането ще се извърши при поблагоприятни климатични условия.

Прочети още

Пръскат за раститена защита и дезинфекция в землището на Хисаря

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ (17.05.2024Г.) С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!   за провеждане на растителнозащитни и дезинфекционни дейности В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г., изм. бр.16/2019 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности, и постъпилo уведомителнo писмo с вх.№ 60-00-15/ 15.05.2024 г. от инж. Добрин Иванов Директор на ТП ДГС Хисаря.  Ви уведомяваме: 1. От 20.05.2024 г. до 24.05.2024 г. от 6.30 до 10.00…

Прочети още

На вниманието на пчеларите: Пръскат срещу плевели междугарията в Хисарско

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ! В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпилo уведомителno писмo с вх.№ 90-00-46/ 29.04.2024 г. от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“. Общинска администрация Хисаря уведомява жителите, че надлъжно на железопътната линия в междугарията: На 07.05 и 08.05.2024 г. – между гарите Долна Махала – Хисаря; На 09.05 и 10.05.2024 г. между гарите Долна Махала – Баня; На 13.05 и 14.05.2024 г. между гарите Баня…

Прочети още

Пчеларите от сдружение „Нектара-Първомай“ дариха мед на социални заведения в Първомай

Пчеларите от Сдружение „Пчеларско дружество Нектара-Първомай“ днес направиха дарение на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ – с.Езерово и Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция /ЦНСТПЛД/ в Първомай. Те предоставиха пчелен мед и пчелни продукти, произведени от членовете на организацията. Инициативата им е по повод Празника на пчеларя Св.Харалампий, популяризиране дейността на сдружението и ползата от консумацията на пчелните продукти. Дарението беше прието от началниците на социалните заведения – Росица Качарова и Осман Рефик и предоставено на потребителите. Пчеларите изнесоха лекция за медопроизводството и…

Прочети още