Санират блок в Хисаря по Плана за възстановяване и устойчивост

Проектът „За красиви домове в ЖК „ЛЮЛИН“ в зеления град Хисаря, за достоен живот чрез европейските стандарти за енергийна ефективност“ с място на изпълнение гр. Хисаря, жилищна кооперация „Люлин“ е одобрен за саниране по линия на Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. За енергийното му обновяване ще бъдат вложени над 300 000 лева. Трите проекта, които са включени в резервния списък могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. Това са: „Енергийно обновяване на ЖК…

Прочети още