Вдигат данъците в община Брезово

Налозите в частта данък сгради, такса смет, такса ТБО и данък МПС се вдигат от новата 2024 г. в община Брезово. Това реши вчера на редовно заседание ОбС Брезово. Увеличението не е малко. Това спешно се налага поради следните причини: През последните три години дейност „Чистота“ частично се е дофинансирала чрез средства от преходния остатък в местната хазна, натрупани до 2019 г. Тогава те са били 615 хил. лв. През 2023 г. средствата от преходния остатък са 0 лв. и сметката е на дефицит, обясни кметът на община Брезово инж. Калин Калапанков.

През последните години всички разходи, свързани с извършването на дейността нарастнаха значително – труд, горива, материали, както и дължимите отчисления за депониране на отпадъка в депото в Шишманци. Друга причина е повишаването на минималната работна заплата. Кметът инж. Калапанков подчерта, че вдигането на данъците е неизбежно и наложително. Той призова тези, които нямат възможност да платят наведнъж, да го направят на вноски. Калин Калапанков гарантира, че през следващата 2024 г. той и екипът му ще направят всичко възможно за оптимизирането на разходите по сметоизвозването и сметопочистването.

Свързани статии