МОН сезира прокуратурата за нарушенията в пловдивското СУ „Найден Геров“

Министерството на образованието и науката ще сезира Прокуратурата и ще предостави всички документи и констатирани нарушения в пловдивското средно училище „Найден Геров“. Проверката стартира по разпореждане на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Цялостната проверка на МОН откри сериозни нарушения и данни за съставяне на документи с невярно съдържание. Установено е, че 11 учители са въвеждали неправомерно оценки в електронния дневник на ученичка, загубила живота си при трагичен инцидент. Също така 14 педагогически специалисти не са вписвали отсъствия въпреки липсата на момичето още от началото на учебната година.

В хода на проверката бяха констатирани и други нарушения. Отсъствията на ученици не са въвеждани регулярно от учителите по отделните учебни предмети, а на определени дати от класния ръководител. Освен това има дни, в които те са отсъствали, но са получавали текущи оценки по определени предмети.

Установена е също липса на документи за извиняване на отсъствия или са открити такива, за които има съмнения дали са автентични.

В резултат на установените нарушения МОН възлага на началника на РУО-Пловдив да издаде заповед със задължителни предписания на директора на СУ „Найден Геров“.  Те включват отстраняване на пропуските и нарушенията, търсене на дисципрлинарна отговорност от съответните педагогически специалисти, както и осъществяване на системен контрол, свързан с отразяването на отсъствията и вписването на оценки в задължителната училищна документация.

Припомняме, че още преди да приключи цялостната проверка, със заповед на началника на РУО-Пловдив беше освободен директорът на училището.

Още при образуването на проверката министърът на образованието проф. Галин Цоков категорично заяви, че няма да допусне подобно грубо и неморално погазване на правилата в българската образователна система. След констатациите е разпоредено провеждането на серия от изненадващи проверки на територията на цялата страна в училища, в които има голям брой ученици в риск от отпадане. Целта е превенция и недопускане на подобни груби нарушения в образователната ни система.

Свързани статии