Кметът на община Карлово се срещна с розопроизводители от района

Община Карлово ще съдейства на розопроизводителите от района за дългосрочно разрешаване на проблемите, свързани с отглеждането на маслодайна роза. Това стана ясно от проведена среща на кмета д-р Емил Кабаиванов с производители на маслодайна роза от района, на 7 април в сградата на Общината.

Производителите поискаха от кмета съдействие в няколко направления:

  • Той да настоява пред министерствата да бъдат въведени регламентирани правила както при наемане на работна ръка за розобер, така и при заплащане на набраната продукция;
  • Да бъде приета социална програма, чрез която да се осигурява работна ръка по време на розобера;
  • Чрез Комисията по земеделие в Народното събрание да се настоява за промени в законодателството – регистрираните земеделски производители да се категоризират с 2 категория труд;
  • Розопроизводството, като отрасъл, да бъде подпомагано от държавата за декар насаждения, само за регистрирани производители;
  • Повече реклама за произведеното розово масло и продукти от роза от местните фирми;
  • Да се подобри инфраструктурата, водеща към розовите насаждения.

Д-р Кабаиванов увери розопроизводителите, че напълно подкрепя техните искания и ще съдейства и настоява за постигането им. В тази връзка той ще покани в Карлово народните представители от Комисията по земеделие от новосформираното 49-то Народно събрание на среща с тях, на която да бъде дадена и информация за предприетите действия от страна на държавата във връзка с промяна в регламента на Европейската комисия за квалифициране на етерично-маслените култури.

За да помогне на розопроизводителите при осигуряване на работна ръка в предстоящата кампания, кметът ще разговаря с работодатели от района да окажат съдействие, като разрешат отпуски на работниците за тази цел.

От страна на Общината ще бъде направено всичко възможно за съкращаване на сроковете при издаване на разрешително за строеж на дестилерии за производство на етерични масла.

За осигуряване на по-добра реклама на местните производители в бъдеще ще бъде организирано изложение, на което те да могат да представят своите продукти пред големи местни и международни компании.

Свързани статии