Кметът на Карлово с отговор до притеснените земеделски производители

ДО
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В ОБЩИНА КАРЛОВО

Уважаеми госпожи и господа,

Общинският кризисен щаб с внимание се запозна с проблемите и въпросите, поставени във Вашето писмо. Ние също сме загрижени за предстоящия земеделски сезон и като цяло за икономиката в региона.

От името на щаба Ви призовавам да спазвате Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и произтичащите от него заповеди на Министъра на здравеопазването, определящи спазване на противоепидемични мерки за ограничаване пандемията от коронавирус.

Принципът, който спазва Общинският кризисен щаб, е да не се въвеждат по-тежки забрани и ограничения от вече наложените, освен в изключителни случаи /при евентуално тежка епидемиологична обстановка и при неспазване на разпоредбите и правилата/.

Конкретно на въпросите Ви относно кампанията по прибирането на розовия цвят 2020 нашето мнение е, че тя може да бъде проведена единствено при правилен разчет на дейността: необходим брой работна ръка, спазване на определената дистанция, осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекция.

Съветваме Ви, заедно с всички сдружения на розопроизводителите, да отправите тези питания и към Министъра на земеделието, храните и горите, тъй като кампания 2020 засяга прибирането на розов цвят в различни региони и препитанието на много хора.

С уважение

Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ

Свързани статии