Коалицията, издигнала кандидатурата на кмета на Карлово, се обяви против Истанбулската конвенция

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
„ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА“,
ИЗДИГНАЛА Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Нашата Декларацията е по повод представената за ратификация в Парламента Истанбулска конвенция.
В последните дни усилено се коментира по всички информационни студия темата ЗА или ПРОТИВ ратификацията на Истанбулската конвенция.
Защо – защото след ратификацията в Парламента тя автоматично получава водеща роля над националното законодателство и резерви по спорните точки не са възможни, както това е указано изрично в чл. 78 на Конвенцията.

И ТАКА ЗАЩО СМЕ ПРОТИВ?

Обяснителният доклад към конвенцията е 65 стр. и подробно дава всички възможни детайли по тълкуването на текстовете.
На пръв поглед Конвенцията е прекрасен документ, защото тя обхваща всички форми на насилие над жените в съвременния свят и описва и предлага на страните конкретни мерки за борба срещу това явление.

НО НА ПРЪВ ПОГЛЕД!

А при вникване в същината, истината лъсва. Обяснителният доклад на Конвенцията е ясен – закриляме гейове, травестити и лесбийки.
В Преамбюла са изброени основните човешки права на жените: сигурност, свобода, достойнство, физическа и емоционална неприкосновеност, а липса едно от най-важните права на жените – МАЙЧИНСТВОТО!

ЗАЩО?

Защото според джендър идеологията на Джудит Бътлър, която е втъкана във философията на Истанбулската конвенция, децата не се зачеват, а се проектират и се отглеждат с помощта на всякакви технически възможности – като даряване на семенна течност, сурогатно майчинство, изкуствена утроба.
Нещо повече в глава I-ва, чл. 3, т. 43 се обяснява, че съществуват и социално конструирани роли, поведения, дейности и характеристики на пола, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете. Преведено на обикновен език, това означава, че Конвенцията прави категорична разлика между пол – мъж – жена и социален пол „джендър“ и това трябва да влезе в законодателството ни.

Вкарването на термина джендър е умишлено – има за цел да осигури защита срещу насилието не просто и не само на жените, като биологичен пол, но и на „жените“, които всъщност са родени като мъже, но са заявили, че се чувстват като жени и този социален статут им е официално признат.
Обаче, натрапчивото желание на някои политици да регулират сфери, които са лични и дълбоко интимни, води до объркване, което не е безобидно. Опасението, че така се отваря вратата за бъдещи проблеми е основателно.

Светият синод на БПЦ излезе с категорична позиция, че понятието джендър, разграничено от понятието пол, се използват с цел превръщането в държавни политики на една идеология, която отрича, че човек съществува като мъж или жена и тя се утвърждава чрез нов изкуствен език, който намираме в конвенцията и който е чужд и непознат за нашата народопсихология, култура, традиции и правна система. Тази идеология съдържа ново разбиране за човека – човекът като самовластен господар, човек без Бога, който следва своите желания и страсти до такава степен, че може да самоопредели дори и пола си. Светият синод порицава и въвеждането на обучения за децата на нестереотипните роли на пола (мъже, които се чувстват като жени и жени, които се чувства като мъже. Конвенцията изисква в училищата да се разяснява на учениците, че е възможно да са родени в грешното тяло и ако има такова усещане открито да го заявяват).

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!!!

Държави, които са подписали конвенцията, но не са я ратифицирали: България, Великобритания, Хърватия, Гърция, Люксембург, Чехия, Словакия, Унгария, Исландия, Ирландия, Литва, Латвия и Украйна.

Свързани статии