Пенка Благоева, дългогодишен начален учител в СУ Христо Проданов“ – Карлово: Дигитализацията е бъдещето на училищното образование

Пенка Благоева е родена в Карлово. След завършване на средното образование работи 5 години в Изчислителния център към ВМЗ – Сопот. Завършва начална педагогика в Института за учители в Смолян, а по-късно същата специалност в Пловдивския университет. Една година учителства в с. Дрангово, по разпределение, след което започва работа в училище „Христо Проданов“ в Карлово, където професионалният й път на начален учител продължава 35 години. Семейна е. Има дъщеря и син. – Госпожо Благоева, защо е важна ролята на началния учител? – Работата на учителя и особено на началния учител…

Прочети още