Заместник-кметът Николай Цветков направи проверка на ремонтните дейности в с. Московец и с. Каравелово

Приключи първият етап по проекта за реконструкция на общинския път от границата на община Сопот – с. Московец – с. Богдан. Положени са основен и износващ пласт асфалт по цялото трасе, установи проверката на заместник-кметът на община Карлово Николай Цветков.   В регулацията на с. Московец са сложени нови тротоарни настилки, а в момента се изграждат банкетите по пътя. Заместник-кметът Цветков инспектира и работите в  с. Каравелово, където продължава изграждането на новия водопровод и нова тротоарна настилка по ул. „Георги Димитров“.

Прочети още