РИОСВ изиска от кметовете на Пловдив, Карлово и Асеновград да засилят мерките срещу пожари в сметищата

Предвид продължителния период с екстремни дневни температури и с оглед на метеорологичната прогноза за топло и ветровито време, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Ивайло Йотков, изпрати писмени предписания на кметовете на Пловдив, Асеновград и Карлово за засилване на противопожарните мерки в  регионалните депа за битови отпадъци, разположени на територията на техните общини. В качеството им на собственици от градоначалниците е изискано да спазват стриктно мерките, условията и правилата за пожарна безопасност, разписани в издадените им комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на…

Прочети още