Абитуриенти от Пловдив в народни носии поканиха с каба гайди класната си на бала/ВИДЕО/

Абитуриенти от пловдивската ПГАСГ “Арх. Камен Петков”  поканиха с кръшно българско хоро класната си да отиде с тях на бала им. Идеята била на няколко момичета от 12-ти „З“ клас. Те се обърнали към танцов клуб „PostArt“ в Пловдив и помолили хореографа Марио Посталов, създател на танцовия клуб, да им помогне с организацията и част от костюмите. Междувременно 21 дамски носии са предоставени за случая от танцов състав „Веселие“ в село Православен и танцов състав „Евридика“ в село Градина с ръководител Донка Тодорова. Така преди няколко дни, нагиздени с народни…

Прочети още

Обсъждат публично бюджета на община Сопот

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2024 г. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот , каня жителите, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, представителите на граждански сдружения, общинските съветници, ръководителите на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на…

Прочети още

Информационна кампания ще разяснява предимствата на биопроизводството в Сопот

ПОКАНА По инициатива на Министерство на земеделието и храните съвместно с Националната служба за съвети в земеделието Информационна кампания ще разяснява предимствата на биопроизводството Министерство на земеделието и храните съвместно с Националната служба за съвети в земеделието(НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и Мобилни общински офиси (МОО) започват от 7 ноември информационна кампания на тема „Биологично земеделие – възможности за подкрепа на биологичните производители. Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014 – 2020 г.“ за предимствата на биопроизводството, под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“. Частта от информационната кампания, провеждана от Мобилните…

Прочети още