В Калояново обучиха директори и учители от детските градини за работа в позитивна среда/СНИМКИ/

Община Калояново организира двудневно обучение за директорите, преподавателите и служителите на детски градини на тема „Педагогическа практика „Утринна среща“. Представителите на детските градини в селата Житница, Калояново, Ръжево Конаре, Долна махала, Дълго поле, Бегово и Иван Вазово изслушаха лекцията на доцент Кирил Бузов и активно участваха в процеса на разработване на ситуации на конкретен казус по темата: “Управление на промяната: Изграждане на позитивна среда, която стимулира и активира децата/учениците и ролята на учителя и родителя в процеса на учене”. В края на обучението бяха повдигнати и обсъдени теми за подобряване…

Прочети още

Обучават секционните комисии в община „Марица“

Обучения на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент и за народни представители на 9 юни 2024 година ще се проведе на територията на община „Марица“. Обучението ще е в заседателната зала на административната сграда на община „Марица“ в Пловдив, бул. „Марица“ № 57А, както следва: На 29.05.2024 г. /сряда/ От  17.00 ч. – 01 до 10 /вкл./ секция От 18.00 ч. – 11 до 20 /вкл./ секция На 30.05.2024 г. /четвъртък/ От 17.00 ч.  – 21 до 30 /вкл./ секция От…

Прочети още

Обучение за бърза реакция и евакуация при бедствени ситуации се проведе в УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив

В УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив се проведе обучение за проиграване на схемата за оптимална реакция и евакуация при бедствени ситуации. В него бяха включени тематични лекции и практични занятия. Болницата организира подобни тренировки два пъти годишно, за да гарантира, че екипите са напълно подготвени и ефективни в кризисни условия. Целта на събитието е утвърждаване на знанията и запознаване с плановете при извънредни обстоятелства и по-конкретно – противодействие срещу тероризма, сигурност и видовете пожари Инструктажът започна с четири презентации, свързани със Закона за защита на класифицираната информация – служебна…

Прочети още

Обучение за енергийни посланици по проект REVERTER се проведе в община Брезово/СНИМКИ/

Обучение за енергийни посланици по проект REVERTER се проведе в община Брезово. Представена беше инициативата за “Едно гише за обновяване“ с цел подпомагане на цялостния процес по обновяване на сградите. Обучението е проведе на 19 март. Доброволците бяха запознати с целите, методите и очакваните резултати на проекта, както и ролята на енергийните посланици в насърчаването на енергийната ефективност и устойчивостта на домакинствата в общината. На обучението бе представена инициативата за „Едно гише за обновяване“, което ще бъде реализирано както чрез физически офис, така и чрез дигитална платформа с цел подпомагане…

Прочети още

Курс повишава квалификацията на медицинските сестри в УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив

Обучителен курс на тема „Клинико-практични познания и умения при заболяванията в ендоскопската ендоназална хирургия“ се проведе в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Той се организира за трета поредна година с цел  повишаване квалификацията на медицинските специалисти, като част от програмата за продължаващо обучение на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). Присъстващи на лекциите бяха медицински сестри от университетската болница, както и от други лечебни заведения. Обученията се провеждат ежегодно по предварително изготвена план-програма обхващаща различни специалности, като главен организатор и координатор за това е Главна медицинска сестра…

Прочети още

УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив въведе програма за обучение на санитари

Ръководството на най-голямото лечебно заведение в страната стартира програма за обучение на санитарите. Целта е да се повишат компетентностите на служителите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, заемащи длъжността „Санитар“, както и да се подобри трудовото им представяне, включително познаване на хигиенните норми и изисквания, боравене с препарати за почистване и дезинфекция, разделно събиране и правилно отвеждане на битов и биологичен отпадък, спазване на правилата за недопускане на Вътреболничните инфекции, изграждане на етично поведение в комуникацията с персонала и пациентите, познаване на нормативната уредба, свързана с дейността. Предвижда се…

Прочети още

Родната къща на Златю Бояджиев ще бъде домакин на обучения за младежи

Родната къща на Златю Бояджиев ще бъде домакин на обучения за младежи днес следобед. Обученията са на теми „Активно включване на младите хора в културния и обществен живота на града“ и „Творчество и креативни умения“, като ще бъдат изнесени от Младежки център – Пловдив. По-късно на Централния площад жители и гости на града ще имат възможността да гледат спортна демонстрация от местния клуб по вдигане на тежести и да се присъединят към ателието на „Работилница на Каритас“ – гр. Раковски, които ще покажат тънкостите при изработката на свещи и сапунени…

Прочети още

Младежи от община Карлово на обучение сред природата/СНИМКИ/

Младежкият център в Карлово проведе  обучение сред природата за 20 младежи по проект „Изберете спорта и здравословния начин на живот“, финансиран по Националната програма за младежта 2021-2025. Обучението бе на хижа „Седемте партизани“ над с.Климент, за да се откъснат младежите от виртуалната реалност, да общуват, спортуват, готвят и играят заедно. До хижата младежите вървяха по екопътека „Климент“, също изградена от младите хора на селото и подкрепена от предишен проект на Младежкия център за поставянето на информационни табели и горска аптечка, която и  в този поход се наложи да използват за…

Прочети още

Eкипът на община Брезово, общински съветници и кметове повишиха бизнес комуникационните си умения, протокол и етикет

С тънкостите на бизнес етикета в 21 век в тон със световните тенденции се запознаха служителите на администрацията и общинските съветници от Община Брезово. Те се включиха в обучение за подобряване на екипната работа и повишаване на квалификацията. Участниците научиха как да подобрят комуникационните си умения, как умело да се впишат във всеки колектив, какви са културните различия в бизнес общуването. Чрез практически задачи и казуси те сами стигнаха до начините за заздравяване на добрите отношения в екипа и до умението да се води успешен диалог. Обучението, организирано от Община…

Прочети още

20 активни граждани се учат на дарителство по проект на карловско сдружение

Четиридневно обучение по проект на Сдружение “Млади, активни, креативни”, с. Куртово се провежда в Красново. Темата на обучението е “Активно дарителство за активна промяна”. В него участват 20 представители на гражданския сектор от района на община Карлово – НПО, читалища, клубове, неформални граждански обединения, отделни граждани, активни младежи. Събитието има за цел да повиши дарителската им култура и да насърчи участниците да даряват, както и да придобият умения за иницииране на обществено значими каузи, включително и дарителски такива. Обучението се реализира в рамките на проект със същото име, който предвижда…

Прочети още

Започват обучения в училищата в Хисаря по метода „Връстници обучават връстници“

Обучения по метода „Връстници обучават връстници“ започват в училищата в Хисаря през новата учебна 2015/2016 година, узна „Хисарнски Новинар“. Кампанията се провежда за първи път в града и се очаква с голям интерес. Нека припомним, че през лятото Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съвместно с Районното управления на МВР-Хисаря, Центърът за обществена подкрепа и ръководството на СОУ „Христо Смирненски“ обучиха екипи от ученици, които да обучава връстниците си на различни теми по превенция на престъпността и противообществените прояви сред подрастващите, безопасност в интернет, безопасни…

Прочети още