Община Карлово ще поиска АДФИ да провери шест читалища

Община Карлово ще поиска Агенцията да държавна финансова инспекция да провери разходването на публичните средства на шест читалища. Това ще стане, след като звено „Вътрешен одит“ в местната администрация ревизира читалищата в Иганово, Розино, Куртово, Соколица Клисура и Каравелово, в които са установени различни по вид пропуски и нарушения. Това съобщи на редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30 май, заместник-кметът на Карлово Данка Зидарова-Люртова. Тя е председател на комисията, проверила извършената дейност от читалищата на територията на община Карлово: сключените договори за наем, направените ремонтни дейности и изразходването…

Прочети още

Община Карлово ще разкрие нова социална услуга

Резидентна /24-часова/ грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст е новата социална услуга, която ще разкрие Община Карлово. Това става възможно, след като Общинският съвет гласува на редовно заседание, проведено на 25 април, предложението на кмета д-р Емил Кабаиванов. „Във връзка с изготвен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и направено предложение до Агенция за социално подпомагане за планиране на нови социални услуги с цел включването им в Националната карта за социалните услуги, е установена необходимост…

Прочети още

Такса „Битови отпадъци“ в община Карлово няма да се увеличава и през 2024 година/ВИДЕО/

За втора поредна година такса „Битови отпадъци“ в община Карлово няма да бъде увеличена. Това реши Общинският съвет на заседание на 21 декември по предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов. След поименно гласуване, със 17 гласа „за“ и 15 „въздържал се“, ОбС одобри План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определи размера на такса смет за 2024 година. „Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване са регламентирани в Закона за местните данъци и такси.…

Прочети още

Общинският съвет в Карлово прие правилник и избра постоянните си комисии/ВИДЕО/

Общинският съвет в Карлово прие правилник за работа и избра постоянните си комисии на заседание, проведено на 30 ноември. Осем остават комисиите и през настоящия мандат: „Бюджет и финанси“, „Стопанска и инвестиционна дейност и разпореждане и управление на общинско имущество“, „Строителство, благоустройство, транспорт, съобщения, земеделие и гори“, „Административни и правни въпроси“, „Образование, култура, вероизповедания и наименования“, „Здравеопазване, социални дейности и екология“, „Туризъм, спорт и младежки дейности“ и „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“. Председателят на местния парламент Доньо Тодоров бе определен за представител на ОбС в Общото…

Прочети още

Данка Люртова пред Новинар: Гласувайте за ГЕРБ и Кабаиванов, ние сме силният отбор/ВИДЕО/

Кандидатите за Общински съвет – Карлово от листата на ГЕРБ са професионалисти, които са се доказали в областта, в която работят дълги години. Съчетали сме опита и младостта. Т.е. ние ще имаме едновременно и професионалисти, и енергия от младите хора, които искат да реализират техните идеи в местното самоуправление. Това заяви в интервю за ПБ Новинар водачът на листата Данка Зидарова Люртова, която е с преференциален номер 101 в бюлетината. Тя е зам.-кмет на Карлово и председател на общинската структура на ГЕРБ. Била е народен представител в 44-то и 45-то…

Прочети още

Общински съвет Карлово проведе последното  за този мандат редовно заседание

Последното за този мандат редовно заседание на Общински съвет Карлово се проведе в зала „Васил Караиванов“ на 12 октомври. От 1 ноември 2023 г. капацитетът на домашния социален патронаж се увеличава от 370 на 450 обслужвани лица, решиха единодушно общинските съветници. Общинският съвет даде съгласие на НЧ „20-ти април 1876 г.“ гр. Клисура да извърши ремонтни дейности на две сгради, в които се помещават читалището и библиотеката. През настоящия мандат 2019 – 2023 г. са проведени 67 заседания на Общински съвет Карлово. Приети  са 1414 решения, както и необходимите за…

Прочети още

Мораториум върху продажбата на общински терени в гр. Баня наложи Общинският съвет

„Общински съвет – Карлово налага мораториум върху продажбата на общински имоти отредени за паркове и озеленяване в регулационните граници на град Баня.“ Това реши местният парламент на своя сесия, проведена на 27 април 2023 г. Предложението за мораториума беше на председателя на Общинския съвет Доньо Тодоров, съгласувано с кмета на общината д-р Емил Кабаиванов. В мотивите си Тодоров посочва: „За пълноценен Спа туризъм много важно значение има и зелената Еко система на курорта. Не случайно с изграждането на Централна баня, по инициатива на цар Борис III започва насипване на съществуващото…

Прочети още

Топ адвокат влиза в ОбС-Карлово

Адвокат Гънчо Гънчев влиза в ОбС-Карлово от квотата на ВМРО, след като Илиян Янев подаде молба, че се отказва от позицията, която заема от началото на мандата. Янев съобщи, че днес е връчил молбата си за напускане на председателя на местния парламент Доньо Тодоров. „Искам да пожелая успех на един човек с главно „Ч“, който ще заеме моята позиция след отказа ми, а именно адв. Гънчо Гънчев“, каза Илиян Янев. Пред ПБ Новинар адв. Гънчо Гънчев заяви, че неговата кауза като общински съветник ще бъде насочена към борбата с наркотиците…

Прочети още

Община Карлово продължава да осъществява превоз на пътници до 31 януари

Община Карлово да организира превоз на пътници по направления Карлово – Клисура, Карлово – Войнягово и Карлово – Климент, считано от 1 януари до 31.01.2023 г. включително, реши Общинският съвет на извънредно заседание, провело се на 5 януари. Предложението за удължаване с още 1 месец на обществената услуга, внесено от кмета д-р Емил Кабаиванов и представено от неговия заместник Антон Минев, бе с цел предотвратяване на евентуален транспортен колапс в общината. От докладната записка стана ясно, че на 2.11.2022 г. превозвачът „Хеброс бус“ АД уведомява Общината, че от 1 декември…

Прочети още

ОбС Карлово реши: Няма да вдига местните данъци и такси за 2023 година/ВИДЕО/

Размерът на местните данъци и такси в община Карлово за 2023 година да остане същият, както през настоящата, реши Общинският съвет на свое редовно заседание на 15 декември. Предложението, направено от кмета д-р Емил Кабаиванов, срещна подкрепа от всички общински съветници. Като основа за изчисляване размера на такса „Битови отпадъци“ да се използва данъчната оценка на имотите на физическите и юридическите лица, реши Общинският съвет. Кметът на Карлово представи подробна информация за извършените до момента от Общината дейности по разчистване на публичната инфраструктура след наводнението в селата Каравелово, Богдан и…

Прочети още

Малчугани от ДГ „1-ви юни“ разтопиха сърцата на карловските управници/ВИДЕО/

Децата от група „Златно сърце“ от ДГ „1-ви юни“ в Карлово поздравиха присъстващите с тематична програма по повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници на днешната сесия на местния парламент. С усмивки председателят на ОбС Доньо Тодоров, неговите заместници и кметът Емил Кабаиванов изгледаха програмата и заедно със съветниците аплодираха малките сладури. Децата получиха кравайчета и лакомства от Тодоров и Кабаиванов.

Прочети още

ОбС Карлово създаде Обществен съвет за управление на даренията за пострадалите села

Общински съвет Карлово взе решение за създаване на Обществен съвет за управление на даренията за подпомагане пострадалото от наводненията на 02.09.2022 г. население на община Карлово. Това стана ясно днес на провелото се редовно заседание в зала „Васил Караиванов“. Председателят на ОбС Карлово Доньо Тодоров представи докладната записка и поясни, че Общественият съвет е временно действащ орган, имащ за цел осигуряване на откритост, справедливост и ефективност при управлението на събраните дарения. В него са включени: Председател – представител на Община Карлово; Секретар – юрист от Община Карлово; двама представители на…

Прочети още

Общински съвет Карлово проведе редовно заседание

Общински съвет Карлово проведе редовно заседание на 28 юли. Приета бе Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. По предложение на кмета на общината д-р Емил Кабаиванов, местният парламент гласува Краткосрочна /2022-2025г./ и Дългосрочна /2022-2031г./ програми за енергийна ефективност и Краткосрочна и Дългосрочна програми за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива със същите периоди на реализация. Общинският съвет взе решение за актуализация, компенсирани промени и промени в разчета за капиталовите разходи по бюджета за настоящата година.…

Прочети още

Ето какво решиха старейшините в Карлово

Редовно заседание проведе Общински съвет Карлово на 28 април. Съгласно указания от 18.03.2022 г. на Министерството на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2023-2025 г. и изискванията на Закона за публичните финанси, ОбС – по внесена от кмета на общината д-р Емил Кабаиванов докладна записка, одобри бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. в частта за местни дейности на общините. Прогнозата е разработена съгласно изпратените указания от Министерство на финансите, т.е. прогнозите се разработват на базата одобрените със Закона за държавния бюджет…

Прочети още

Старейшините в Карлово приеха рекорден бюджет от близо 57 млн. лева/ВИДЕО/

На редовно заседание на Общински съвет Карлово, общинските съветници разгледаха и приеха Бюджет 2022 на община Карлово. Бюджетната рамка за тази година е в размер на 56 912 413 лева. От тях собствен приход – 21 701 432 лева и делегирани от държавата дейности в размер на 35 210 981 лева. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 902 800 лева. В делегираните от държавата дейности е включена сума за финансиране издръжката на детски градини и ясли, които от 01.04.2022 г. стават безплатни за гражданите. „Бюджет 2022…

Прочети още