ВКС: Куршум джамия е на община Карлово

Върховният касационен съд не допусна до касационно обжалване и остави в сила решение на  Пловдивския апелативен съд, с което е отменeно  изцяло решение на Окръжен съд – Пловдив от 03.10.2013 г., с което Община Карлово е осъдена да предаде на Мюсюлманско изповедание като на собственик владението на „Куршум джамия“ в гр. Карлово, ведно с терена, върху който тя е построена. „Куршум джамия“ остава  собственост на Община Карлово. Върховните  съдии не са констатирали при проверката си нарушение на закона или явна необоснованост, които да са довели до постановяване на неправилен съдебен…

Прочети още