Кметът на Карлово получи от министъра на земеделието договор за Местна инициативна група /МИГ/

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов присъства на официална церемония, състояла се в Министерството на земеделието и храните на 06.07.2023 г., където министър Кирил Вътев му връчи договор по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Министър Вътев и заместник-министър Таня Георгиева връчиха общо 107 договора за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ на 80 кмета на общини. Договорите са на обща стойност близо 5 млн. лева. Средствата ще се…

Прочети още

Община Карлово стартира изпълнението на проект за създаване на Местна инициативна група

Договор за изпълнение на проект за създаване на Местна инициативна група подписа кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов на 6 април в Министерството на земеделието. Проектът е за подготовка на стратегия за местно развитие, придобиване на знания и умения за нейното прилагане, насърчаване активното включване на местната общност и създаване на Местна инициативна група Карлово – чрез прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/. Стойността е 57 400,00 лв. с финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а срокът за изпълнение – 9 месеца. „Община…

Прочети още