Община Карлово приключи успешно екологичен проект/СНИМКИ/

Успешно приключи проектът “Образователна програма за деца с цел повишаване информираността за отпадъците в община Карлово”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. С цел въвеждане на програмата за намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване дяла на рециклираните, насочена към децата в детските градини и учениците в начален курс, бяха реализирани няколко основни вида дейности. Ремонтиран бе Детският отдел на общинската библиотека в Карлово. Там бе обособен Зелен демонстрационен център – място, където децата могат да научат за разделното събиране на отпадъци, както и да получат нагледна представа благодарение…

Прочети още