Общински съвет Карлово проведе последното  за този мандат редовно заседание

Последното за този мандат редовно заседание на Общински съвет Карлово се проведе в зала „Васил Караиванов“ на 12 октомври.

От 1 ноември 2023 г. капацитетът на домашния социален патронаж се увеличава от 370 на 450 обслужвани лица, решиха единодушно общинските съветници. Общинският съвет даде съгласие на НЧ „20-ти април 1876 г.“ гр. Клисура да извърши ремонтни дейности на две сгради, в които се помещават читалището и библиотеката.

През настоящия мандат 2019 – 2023 г. са проведени 67 заседания на Общински съвет Карлово. Приети  са 1414 решения, както и необходимите за дейността на Община Карлово и Общинския съвет наредби, планове, програми и правилници. Общински съвет Карлово няма оспорвани решения от кмета на общината д-р Емил Кабаиванов, няма оспорвани решения от Областния управител на Област Пловдив, докладва председателят Доньо Тодоров.

На последното заседание бяха разгледани общо 23 докладни записки, решенията по които ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Община Карлово в законоустановения срок.

Свързани статии