Държавата дава рамо за развитието на туризма в Хисаря

Министерството на туризма подкрепя и насърчава дейността на Организациите за управление на туристически райони (ОУТР). Това стана ясно по време на среща на министъра на туризма Зарица Динкова с кметовете на общините Казанлък, Хисаря, Павел баня, Панагюрище и Сливен.

„Необходимо е да се положат общи усилия за ефективното функциониране на ОУТР в страната и осигуряване на финансиране от страна на държавата“, отбеляза министър Динкова. Тя уточни, че под различна форма това е модел, който може да доведе до успешното изпълнение на различни ползотворни начинания.

В рамките на разговорите представителите на туристическия район „Долината на розите“ приветстваха инициативата, отправена от министър Динкова, за подкрепа, свързана с реализирането на рекламни кампании, маркетингови стратегии и дигитализация. От своя страна Министерството на туризма откликна на притесненията, споделени от страна на присъстващите за различните проблеми, натрупани с години в региона.

„Действията ни са насочени в посока да допринесем обекта „Долината на розите“ да се превърне в още по-популярна туристическа дестинация и да привлечем работни кадри, защото човешкият ресурс е най-важен“, каза Зарица Динкова.

В края на срещата двете страни очертаха точките, по които ще работят съвместно за насърчаване на инвестициите и утвърждаването на региона като привлекателна целогодишна туристическа дестинация.

Създаването на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) е нормативно определено в Глава Трета от Закона за туризма. Към момента са създадени и функционират всички 9 предвидени в Закона организации, които обхващат територията на цялата страна.

Свързани статии