Пътят между пловдивските села Милево и Виница става общински

Пътят между пловдивските села Милево и Виница става общински, реши Министерският съвет като одобри промяна в списъка на общинските пътища, който се допълва с ново трасе. Пътят е с обща дължина 4,212 км и свързва пловдивските общини Садово и Първомай.

Промяната е по съвместно предложение на кметовете на двете общини. С решението на правителството се дава възможност на общинските администрации да възстановят техникоексплоатационното му състояние, за което имат проектна готовност и издадено разрешение за строеж за трасето.

Пътното трасе ще осигурява алтернативна и най-кратка връзка между двете общини и достъп на жителите на населените места до републиканската пътна мрежа, както и с общинската пътна мрежа.

Така ще бъде осигурена и безопасността за ползвателите на трасето, което и в момента е отворено за обществено ползване.

Снимката е илюстративна

Свързани статии