И Апелативният съд отсъди 6 години за Иван Тръненски от Хисаря заради грабежа на пловдивското казино

Състав на Пловдивския апелативен съд потвърди присъда на Окръжен съд – Пловдив, с която подсъдимият за грабеж на казино в ж.к. „Тракия“ Иван Тръненски с прякор Трънчето, който е от Хисаря, е осъден на 6 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

Тръненски е признат за виновен за това, че на 05.12.2021 г. в гр.Пловдив като извършител в съучастие със Злати Златев като помагач, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, е отнел чужди движими вещи – пари на стойност 28 852 лв. от владението на крупие в казино в ЖК „Тракия“ с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това заплашване с пистолет-играчка. Златев е сключил споразумение с прокуратурата, според което му е било наложено условно наказание, което е влязло в сила и той не го обжалва.

Делото в Апелативен съд – Пловдив е образувано по жалба на защитника на подсъдимия Тръненски срещу присъда на Окръжен съд – Пловдив. Адвокатът намира, че независимо, че делото на първа инстанция е било разгледано като съкратено съдебно следствие, в което подсъдимият е признал фактите и обвинението и е осъден по тях, изразеното разкаяние и възстановяването на щетата в немалък размер, оказаното съдействие на досъдебното производство, следва да рефлектира върху наказанието с проява на допълнително снизхождение от съда и оспорва квалификацията на деянието. Прокурорът смята, че жалбата е неоснователна и правилно окръжния съд е квалифицирал деянието като грабеж.

Апелативният съд приема, че не са налице основания за отмяна и изменение на постановената от Окръжен съд присъда от шест години лишаване от свобода. Посочва, че изложената в обвинителния акт фактическа обстановка е напълно обоснована, като самопризнанието на подсъдимия е подкрепено от доказателствените средства. Доказателствените факти по делото не разкриват правна квалификация, различна от повдигнатата с обвинението за грабеж и приета с присъдата на първата инстанция, поради което и съответният материален закон е бил правилно приложен.

Решението на Апелативен съд – Пловдив не е окончателно. То подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд.

Свързани статии