Кметът на община Карлово спечели делото във ВАС срещу собственика на бившата Щампа в Карлово

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов спечели във Върховния административен съд административно дело №13311/2016 г. срещу „Булгарлизинг Бургас“ АД. ВАС потвърди Заповед №432 от 08.04.2015 г. на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, с която „Булгарлизинг Бургас“ АД, като собственик на комплекс от сгради – Първа текстилна фабрика на името на Евлогий Георгиев /Щампа/ е задължен:

1. Да обезопаси и сигнализира по подходящ начин зоната пред фасадата на сградата, за да се предотвратят инциденти;

2. Да се извърши консервация и реставрация на източната част на сградата, като предварително се извърши подробно архитектурно заснемане, фотодокументиране и проектна документация за консервационно-реставрационни и ремонтни работи и се представи за съгласуване в Министерството на културата;

3. Съгласно Закона за културно наследство, западната част на сградата, с цел демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност, да се изготви и представи в Министерство на културата графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнението на реконструкцията в срок от

4 месеца. В случай, че Заповедта на кмета не бъде изпълнена доброволно, община Карлово има право да предприеме всички допустими от закона действия за нейното изпълнение.

Свързани статии