Инж. Пенка Ганева излиза за кмет на община Хисаря, направи отчет пред гражданите

Досегашният кмет на община Хисаря инж. Пенка Ганева обявя официално, че отново ще влезе в предизборната надпревара. Ето какво обръщение направи тя към гражданите:

Уважаеми съграждани,
Отиващият си мандат беше белязан от изключително големи трудности, много предизвикателства и изпитания за всички – Ковид 19, пост Ковид периода, войната в Украйна, чудовищна инфлация, политическа криза и безизходица. Изправихме се пред сериозни предизвикателства, но заедно постигнахме много за нашия роден град. Това нямаше да се случи, ако не бяхме единни.
Отново ще бъда кандидат за кмет на община Хисаря и мога да предложа най – добрите решения за управлението на нашия роден град.
Уважаеми съграждани, на първо място искам да Ви благодаря за подкрепата в тези трудни времена, благодаря Ви за градивната критика и за активната гражданска позиция.
Благодаря и на всички служители в общинската администрация за екипната работа и за подкрепата.
Ето и един кратък обзор на последните четири години:
Още с встъпването ми в длъжност предложих и вече е приет нормативен документ за финансова помощ за новородено или осиновено дете. Хисаря беше сред малкото общини, които не подпомагаха родителите, но това се промени и го казвам с изключително задоволство, защото най – големият и най – ценен капитал, това са децата. Това беше и причината в началото на мандата си да направя фундаментална промяна в образователната система в нашата община. Обучени бяха четирима педагози от детска градина „Мечо пух“, и две от групите се обучават по метода „Монтесори“. Благодарение на този метод децата са участник в собственото си образование и съвсем естествено сами решават проблемите си. Към настоящия момент се обучават двама педагози от средното училище за продължаващо училищно образование. В Център за обществена подкрепа са обучени служители за обучение по метода Монтесори и е оборудван кабинет. Открита е детска градина в село Красново.
Когато встъпвах в длъжност една от основните ми цели беше да изпълня със смисъл ежедневието на децата и младежите в община Хисаря, да изпълня с живот прекрасния ни стадион „Крепост“, защото спортът играе много важна роля в развитието на децата. Първата стъпка никога не е лесна, но към настоящия момент има организирани занимания по футбол, волейбол, лека атлетика. Ежегодно се организира и мащабен футболен турнир. И така спортния календар на града започва да се запълва с различни дейности, които общината финансира. Администрацията започна да организира Лятна академия за децата още в предишния ми мандат като кмет и до сега всяка година през месец юли, децата могат да посещават безплатни занимания в различни направления, където освен, че усвояват нови знания, създават и надграждат меките им умения, които са от решаващо значение за техния успех и реализация в живота.
За децата на Хисаря бяха изградени четири нови детски площадки в града, като едната е приспособена за деца със специални потребности. Нови детски площадки бяха изградени и във всички села на общината. В основното училище в квартал Момина баня е изградена нова подходяща за спорт площадка за децата.
Читалищата в квартал Веригово и квартал Миромир са ремонтирани. В Миромир беше обновен и гробищният парк.
Обликът на парковете в града е изцяло променен с новото парково и градинско оборудване. На финала е мащабния и амбициозен проект за ремонт и реконструкция на старата „Момина баня“.
Изградена е и работи компостираща инсталация. Поставени са 11 подземни контейнера за битови отпадъци. Закупена е нова и много дълго чакана техника за ОП „Чистота, озеленяване, строителство и ремонти“ – багер, специализирана автоматична машина за почистване на улици, две сметосъбирачки, вишка и малогабаритна техника. Значително ще се подобри качеството на предоставяните от предприятието услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, които до момента не бяха на добро ниво.
През целия мандат е осигуряван и все още се осигурява топъл обяд за нуждаещите се, както и социален патронаж.
Изградени и ремонтирани са главни и второстепенни улици и водопроводи в Хисаря и кварталите Момина баня, Миромир и Веригово. Рехабилитирани са над 12 км. четвъртокласна пътна мрежа.
В населените места от селищната мрежа в община Хисаря са ремонтирани читалища, кметство, пътища, площади, улици, водопроводи, покриви на детски градини, изграждане на спортна площадка, ремонтиран е пенсионерския клуб в село Ново Железаре. Изграден водопровод за минерална вода, който изкара минералната вода от Красновски бани до селото.
В момента се изпълнява проект за консервация, реставрация и социализация и на Североизточната наблюдателна кула, Римските терми и Южната крепостна порта.
Реализирани са проекти за Ремонт, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Хисаря, поставяне на вендинг автомати за сувенирни монети, газификация на Дом за стари хора в село Старосел,
Одобрени са проекти за Реконструкция и модернизация на системата за улично осветление на град Хисаря, Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Старосел, Кръстевич и Беловица, Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Хисаря“.
През изминалия мандат нашият общ дом не само се промени, но и направи уверена стъпка към по – доброто качество на живот. Въпреки това, пред нас стоят много предизвикателства и проблеми, свързани с управлението на Общината, на които мога да предложа най – добрите решения. Затова се надявам и на Вашата подкрепа отново и заявявам готовността си да работя неуморно.

С уважение,

Инж. Пенка Ганева
Кмет на община Хисаря

Свързани статии