85% от почвите ерозират, младежи от БСП предлагат мерки

Да се забрани разпродаването на земеделски земи с продуктивни качества, както и изграждането на фотоволтаични и ветрогенераторни системи върху плодородни земи – за това настояват от Младежкото обединение на БСП в специална позиция. Документът е по инициатива на общинската съветничка от Асеновград Красимира Йовкова, която е и председател на комисията по екология на младежите от БСП. Те се обявиха също за увеличение държавната субсидия за използването на щадящи и отговарящи на изискванията за опазване на почвите препарати, предназначени за земеделските стопани. Друга предложена мярка е провеждането на научни изследвания за въздействието на климатичните промени върху почвите, за получаване на знания за адаптирането на почвите към климатичните изменения.

Новите предизвикателства пред устойчивото развитие на средата в ЕС налагат увеличаване на приноса към зелената икономика и преодоляване на неблагоприятните последици от измененията на климата. Наравно с това стоят и опазването на биологичното разнообразие, балансирането на нарастващото използване на биомаса като енергиен източник и изискванията за ефективно използване на ресурсите, се посочва още в документа. От Младежкото обединение на БСП цитират и тревожни данни на МОСВ, според които 85% от почвените ресурси в страната са засегнати от неблагоприятни процеси на ерозия. Отрицателните въздействия от това се проявяват в намалената мощност на хумусния хоризонт, пониженото съдържание на органични вещества, намаляване количеството на хранителни елементи, деградация на почвената структура, загуба на биоразнообразие и замърсяване.

Младежкото обединение на БСП изработи своя позиция за мерките, които наложително и спешно трябва да се вземат с цел възстановяване и опазване на почвите у нас. Инициативата е на Красимира Йовкова – председател на Комисията по екология към обединението. Тя е и съветник в общинския съвет на Асеновград.

Свързани статии