Започват обучения в училищата в Хисаря по метода „Връстници обучават връстници“

es
Обучения по метода „Връстници обучават връстници“ започват в училищата в Хисаря през новата учебна 2015/2016 година, узна „Хисарнски Новинар“.
Кампанията се провежда за първи път в града и се очаква с голям интерес.
Нека припомним, че през лятото Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съвместно с Районното управления на МВР-Хисаря, Центърът за обществена подкрепа и ръководството на СОУ „Христо Смирненски“ обучиха екипи от ученици, които да обучава връстниците си на различни теми по превенция на престъпността и противообществените прояви сред подрастващите, безопасност в интернет, безопасни игри и др.

Екипите ще стартират от новата учебна година във всички училища в община Хисаря.

Свързани статии