Важни решения приеха съветниците в Сопот/ВИДЕО/

Извънредна сесия на ОбС Сопот се проведе вчера. Сред важните докладни записки, които съветниците разгледаха и гласуваха е списък, съгласно изискванията на Фонд „Социална закрила“. Той касае решение на ОбС за финансиране на пострадали граждани. В тази връзка местният парламент взе решение и одобри списъка със 7 пострадали семейства при пожара в жилищен блок на ул. „Хаджи Димитър“ на 27 януари тази година. По закон пострадалите ще получат до 2 500 лв. от държавата.

Друга важна докладна беше „Възлагане на обществени поръчки с предмет обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от квотата на община Сопот. Такава не е провеждана от 2016 г., а това доведе до проблеми, от които страдаха пътниците. Кметът на общината Станислав Стоенчев още при встъпването в мандата си временно отстрани тези проблеми до провеждане на процедурата.

„Разходването на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г.“ по Закона за управление на отпадъците приеха съветниците. По изискване ОбС Сопот трябваше да се произнесе в срок до 30 април.

Беше приета и Методика за реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сопот. С приемането на тази Методика талантливите деца и младежи вече могат да подават заявления до кмета на общината за кандидатстване по Методиката.
В началото на заседанието групата съветници от „Бъдеще за Родината“ и МК „Заедно за силна община“ изчетоха декларация, в която изразиха недоволството си от извънредните сесии и напуснаха залата в знак на протест.

Председателят на ОбС Сопот Нели Пенева обясни, че именно гореизброените приети докладни са спешни и са в изпълнение на Правилника , чл. 58, ал. 1 на ОбС Сопот.
„В предишния мандат са свиквани много извънредни сесии, но недоволство не е имало. Интересно защо точно сега и от кого е провокирано и породено това възмущение“, коментира Нели Пенева.

Свързани статии