Училище „Христо Проданов“ в Карлово ще има нови спортни площадки

СУ „Христо Проданов“ в град Карлово е сред одобрените училища, които ще получат финансиране по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. на Министерството на образованието и науката. Ръководството кандидатства с проект за цялостно реновиране и обновление на две външни спортни площадки, писта за бягане и трап за скок на дължина, включително и облагородяване на двора на училището.

„Общата стойност на спечеления проект е 247 хиляди лева. Положихме с колегите много усилия, тъй като отдавна се опитваме да намерим средства за извършването на този мащабен ремонт. През последните няколко години успяхме да обновим голяма част от сградния фонд. С този проект ние продължава процеса на цялостно обновление на училището. Имаме абицията да канидидатстваме отново догодина за ремонт на физкултурния салон.“ сподели директорът Лука Мачев.

От създаването на учебното заведение през далечната 1985 година до сега тези съоражения не са били подложени на основен ремонт и рехабилитация. Ръководството има за цел ремонтът да се състои през лятото и да приключи преди старта на новата учебна година 2024/2025.

„Все по-наложително е да се развиват допълнителни спортни занимания в контектста на дигитализиращата се среда, в която живеем. Двигателната активност на учениците и участието им в спортни дейности са пряко свързани със здравословното им състояние.“ добави директорът на СУ „Христо Проданов“. Той подчерта, че провеждането на часове по физическо възпитание и спорт и спортните дейности, заемат важно място в образователния процес.

Училището е единственото в община Карлово, което разполага с модерен вътрешен басейн. Съоръжението често се използва за провеждане на регионални състезания, тъй като е от малкото в областта отговарящи на стандартите и изискванията за този тип спортни мероприятия.

Свързани статии