Ценни дарения получи Историческият музей в Карлово/СНИМКИ/

Ценни дарения получи Историческият музей в Карлово. Те са предоставени от Христо Хаджидимитров от Карлово. Сред тях са:

  • Грамота и сребърен медал на Димитър Хаджидимитров от първото Пловдивско промишлено-земеделско изложение през 1892 г.,
  • Манифест от 1915 г. на правителството на Царство България, с което обявява влизането на страната ни в Първата световна война.

Манифестът е изключителна рядка изработка, текстът е изтъкан върху копринен плат.

Сред дарените от Христо Хаджидимитров са и ценни книги, издадени преди и след Освобождението – „Учебник по география“ от 1874 г., „Уроци по землеописание“ от 1865 г., „Новия завет“ издание от 1867 г., „Граматика на турски език“ 1874 г., книгата на Г. Митов „На война с 28-ми пехотен Стремски полк“ с предговор от Иван Вазов, издание от 1918 г.

Особено ценна е книгата на Христаки Павлович „Царственик или история болгарская“ , отпечатана в 1844 г. Това е първото печатно издание на един от вариантите на „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски. Книгата е преработка на Паисиевата история, като текстът е преработен и осъвременен.

Христо Хаджидимитров е потомък на известен, стар карловски род. Предметите са били притежание на неговия дядо Димитър Ив. Хаджидимитров – един от най-изявените карловски търговци и производители на розово масло преди и след Освобождението.

Екипът на музея изказва сърдечна благодарност на дарителя Христо Хаджидимитров за ценните дарения.

Свързани статии