Стартират конкурси за директори на две училища в община Хисаря

Регионалното управление на образованието Пловдив обяви конкурси за директори на 18 училища от Пловдив и областта. В списъка са и две училища от община Хисаря. Това са ОУ „Васил Левски“ гр. Хисаря и ОУ „Христо Ботев“ с. Паничери.

Конкурсът ще се  проведе в два етапа – писмен изпит, който включва решаване на тест  и  събеседване с кандидатите. Във втората част ще се акцентира на решаване на казуси,  както и защита на концепция за стратегическо управление на училището. Концепцията за развитието на училището е за период от три години и да е с обем до 10 страници. При провеждане на двата етапа на конкурса се осигуряват аудиовидео наблюдение и аудиовидео запис, като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно организиране на изпита.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за длъжността, като сред тях е да имат не по-малко от 5 години учителски стаж, да притежават диплома за висше образование с магистърска степен, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията, както и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

Документите се подават от днес, 11 януари, до 17:30 часа на  12 февруари в сградата на Регионалното управление на образованието или по електронен път.

Свързани статии