Средната брутна месечна заплата в Пловдив е 1 584 лева, на 22-ро място в страната сме

Средната брутна месечна заплата на пловдивчани е 1 584 лева. Така Пловдив се озовава на 22-ро място по възнаграждение в страната. Това показват данни на Институтът за пазарна икономика. Изнесени са и средните брутни месечни заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в частния и обществения сектор в 265-те общини в страната.

Най-високата средна брутна месечна заплата на наетите лица в България за 2022 г. е в община Челопеч, като възнаграждението там е 3 398 лв. Това е най-малката община по площ в страната, както и най-малката община в Софийска област.

На второ място е средната заплата в община Козлодуй – 2 949 лв, а на трето място община Кнежа – 2 813 лв. На четвърта позиция е Столична община със средна брутна месечна заплата от 2 475 лв., следвана от общините Раднево с 2 450 лв., Пирдоп с 2 440 лв. и Гълъбово с 2 260 лв.

На седмо място е община Девня с  156 лв., Панагюрище с 2 050 лв. и Божурище с 1 925 лв.

За поредна година прави впечатление, че най-високите средни заплати са в малки общини, на чиято територия оперират големи компании, които формират значителна част от трудовите доходи в района.

В топ 10 преобладават общините от Средногорието, които имат силна добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и общините, които приютяват най-големите енергийни компании в страната. Интересен е пробивът в топ 10 на община Кнежа, където има силно развито зърнопроизводство, и в която е базиран най-големият производител на слънчогледово олио в страната – стопански дейности, които отчитат много силни финансови резултати през 2022 г.

Сред големите областни центрове най-високите средни възнаграждения са в Столична община – 2 475 лв., която се нарежда на 4-то място в страната, община Варна – 1 642 лв., на 17-то място в страната и община Пловдив – 1 584 лв. на 22-ро място в страната.

Отново наблюдаваме силно представяне на индустриалните общини в периферията на трите водещи икономически центъра.

В топ 25 по заплати в страната влизат общините Божурище, Елин Пелин, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София, общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна и общините Марица и Куклен до Пловдив. /trafficnews.bg

Свързани статии