Сопот спечели финансиране за модернизация на уличното осветление

Одобрен е проектът на Община Сопот за реконструкция и модернизация на уличното осветление по Националния план за възстановяване и устойчивост.  Общата стойност е 590 360, 04 лв.

Ще бъдат подменени всички енергоемки улични лампи с модерни, ефективни светодиодни осветители, с които да се намали консумацията на ел. енергия и да се покрият критериите за осветеност. Дейностите по проекта предвиждат също доставка и монтаж на съоръжения за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми източници, която ще се потребява от системата за външно изкуствено осветление на гр. Сопот, както и внедряване на нови средства за управление, контрол и мониторинг.

Ще се реализира намаляване на вредните емисии на СО2 и ще бъде подобрена визията на града.

„Щастлив съм, че мога да съобщя тази новина. Ще държа гражданите в течение как върви работата по проекта, защото той касае всички нас и изпълнението му ще ни осигури по-комфортна и по-безопасна среда“, коментира кметът на община Сопот Станислав Стоенчев.

Свързани статии