Първо място за гимназията в Клисура в конкурси, организирани от МКБППМН – гр.Карлово

Гимназията в гр. Клисура е победител в конкурса за най-оригинална идея за Деня за противодействие на тормоза в училище. В конкурса участваха 11 училища от община Карлово.

„Спечелихме Първо място с украса на втория етаж в гимназията и мис „Толерантност“, която да вдъхновява учениците за добро отношение и добри дела“, разказа директорката Румена Милова.

ПГ по икономика “ Тодор Влайков“ гр. Клисура се включи активно и в Конкурса с кауза „Пижо и Пенда“ като учениците изработиха мартенички за възрастни хора и деца в неравностойно положение.

И двата конкурса са организирани от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните в гр.Карлово.

„Благодарим на учениците, учителите и родителите, които се включиха в двата конкурса! Заедно можем повече!“, посочват от ръководството на училището.

Свързани статии