Обявиха конкурси за директори на 18 училища в Пловдивска област

Регионалното управление на образованието в Пловдив обяви конкурси за директори на 18 училища в областта. Общо 41 са учебните заведения, които имат временно изпълняващ длъжността или ръководител в пенсионна възраст, но подборът на новите школски шефове ще става поетапно.

Ето първите 18 училища, в които директорите ще бъдат избрани по новите правила след промените в наредбата:

1. ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград

2. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци, община Брезово

3. СУ „Христо Ботев“, Лъки

4. ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ – Царацово, община „Марица“

5. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Дълбок извор, община Първомай

6. ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Чалъкови, община Раковски

7. ОУ „Христо Ботев“ – с. Крумово, община „Родопи“

8. ОУ  „Княз Борис I“ – с. Богданица, община Садово

9. ОУ „Васил Левски“ – Хисаря

10. ОУ „Алеко Константинов“ – Пловдив

11. ОУ „Княз Александър I“ – Пловдив

12. СУ „Найден Геров“ – Пловдив

13. СУ „Симон Боливар“ – Пловдив

14. ОУ „Васил Петлешков“ – Пловдив

15. НУ „Христо Ботев“ – Пловдив

16. СУ „Никола Вапцаров“ – Пловдив

17. СУ „Братя Миладинови“ – Пловдив

18. ОУ „Христо Ботев“, Паничери, община Хисаря

Правилата за конкурсите за директори на държавни и общински институции в  предучилищното и училищното образование бяха утвърдени с Наредба №16, която на 12 декември бе обнародвана в Държавен вестник.

До промените се стигна, след като МОН се съобрази с решението на Върховния административен съд и отмени участието на свой представител в комисиите. В тях ще има трима представители на регионалните управления на образованието, определени от началника на съответното РУО. Без промяна са останалите членове – представител на общинската администрация и представител на Обществения съвет в училището.

В резултат на общественото обсъждане и приоритетите на МОН са взети мерки за ограничаване на субективните критерии при избор на директорите.

Както и до сега, конкурсите ще протичат в два етапа – писмен и устно събеседване.

Кандидатите, получили минимум 30 точки на теста, ще бъдат допускани до втората част. В нея ще се засили практическият елемент, като кандидатите ще трябва да решават казуси, които са пряко свързани с работата и отговорностите на ръководителите в училищното и предучилищното образование. В тях ще се изисква да се демонстрира не просто познаване на нормативната уредба, но и прилагането на професионалните компетентности в практиката.

За да се ограничи субективният елемент, казусите ще бъдат предоставяни от МОН и ще бъдат генерирани в деня на конкурса.

Както и до сега, кандидатите ще трябва да развият концепцията си и да отговарят на допълнителни въпроси, но те ще са ограничени само до съдържанието на съответния казус, който ще бъде съобразен със спецификата на съответната образователна институция.

Преди решаването на казусите бе част от писмения тест. Сега те се преместват към устната част с мотива, че по този начин могат да се анализират и проследят разсъжденията на кандидата, което ще помогне за по-прецизно и справедливо оценяване по зададените критерии.

Двата етапа на конкурса за първи път ще се провеждат при видеонаблюдение и ще се прави аудиовидео запис – като мярка срещу опорочаване на избора с намеса на лобита.

В цялата страна са обявени конкурси за директори на 276 училища. Всички учебни заведения, за които ще се избира нов директор, са между 630 и 640

Подаването на документи е от днес до12 февруари, включително.

Изискванията

Кандидатите трябва да са български граждани или чуждестранни, дългосрочно пребиваващи в страната. Със съгласието на началника на Регионалното управление на образованието могат да бъдат допускани до участие и чужди граждани със статут на продължилно пребиваващи в България.

Желаещите да участват в надпреварата трябва да имат поне 5 г. учителски стаж и диплома за завършено висше образование с магистърска степен.

Задължително е да не са осъждани, независимо от реабилитацията, както и да не са лишени от правото да упражняват професията.

Друго условие е  да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават здравето и живота на децата – по условията разписани в Наредба 4 от 2016 г.

Необходимо е кандидатите да познават 40 нормативни акта, чийто списък е приложен към заповедта за провеждането на конкурсите.

Концепцията за развитието на училището, за което кандидатстват, трябва да е с обем до 10 страници. Прилагат я към документите си в запечатан, непрозрачен плик. Може да се пратят и по електронен път с електронен подпис.

Ще има ли мандатност?

Въпросът за мандатността не стои на дневен ред, стана ясно от отговора на премиера акад. Николай Денков на въпроси на граждани в традиционния вече формат „Властта говори“ във Фейсбук.

„Въпросът за мандатността на директорите се обсъжда от дълго време. Има сериозни аргументи – както в подкрепа на тази идея, така и против нея. Сега обаче преобладава мнението, че начинът, по който са зададени конкурсите за директори – с концепция, която трябва да защитават, е по-подходящ“, заяви той. По думите му изпълнението на програмата, с която директорите са спечелили конкурсите, е по-удачен начин за контрол върху работата им. Така всяка година ще се вижда докъде е стигнал директорът в изпълнението й. „Дори няма нужда да се чакат 4 години, ако не се справя, трябва да има механизъм да бъде отстранен“, заяви той./„Марица“

Свързани статии