Обучение за енергийни посланици по проект REVERTER се проведе в община Брезово/СНИМКИ/

Обучение за енергийни посланици по проект REVERTER се проведе в община Брезово. Представена беше инициативата за “Едно гише за обновяване“ с цел подпомагане на цялостния процес по обновяване на сградите.

Обучението е проведе на 19 март. Доброволците бяха запознати с целите, методите и очакваните резултати на проекта, както и ролята на енергийните посланици в насърчаването на енергийната ефективност и устойчивостта на домакинствата в общината.

На обучението бе представена инициативата за „Едно гише за обновяване“, което ще бъде реализирано както чрез физически офис, така и чрез дигитална платформа с цел подпомагане на цялостния процес по обновяване на сградите. В дискусия бяха засегнати основните проблеми с енергийна неефективност на сградите, които са налице в община Брезово, както и възможностите за справяне с тях.

Проектът е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ № 101076277. Брезово е единствената община в България, която е сътрудник в европейския план наред с Атина (Гърция), Рига (Латвия) и Коимбра (Португалия). Проектът планува тестване на пътни карти посредством основаване на мрежа от семейства, които ще бъдат включени пилотно в плана.

Свързани статии