Община Садово ще строи нова детска градина и нов физкултурен салон

Кметът на община Садово Димитър Здравков съобщи за медията ни, че две проектни предложения са одобрени и до края на 2026 година училището в гр. Садово ще има нов физкултурен салон, а село Богданица ще се сдобие с нова детска градина за три групи.

Проектите ще бъдат реализирани по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027, за която правителството осигури 240 млн. лв. през Националния план за възстановяване и устойчивост.

С реализирането на проектите ще бъде намален недостигът на места в детските градини и ще се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца. С преодоляване на недостига на места ще се осигури и достъп на всички деца до предучилищно образование от 4-годишна възраст с цел да се осигури възможност всички деца да получават предучилищното си образование в общински и държавни образователни институции и в по-голяма близост до местоживеенето им.

Поетапното изграждане на нови сгради за училища и пристрояването, разширяването и реконструкцията на съществуващи ще създадат пълноценни условия за организация на учебния ден.

„Щастлив съм, че децата , които посещават детската градина в с. Богданица ще имат нова, топла и съвременна сграда, а учениците от училището в гр. Садово вече ще има къде да спортуват. Благодаря и на общинските съветници за подкрепата. Разкриваме нова група и в детската градина в с. Чешнегирово Грижата за децата на община Садово е един от основните ни приоритети“, заяви кметът Здравков.

Свързани статии