Община Пловдив и АПИ привличат над 60 млн. лв. за подобряване на транспортната свързаност в региона

Община Пловдив получи одобрение на първи етап от оценката за проект на стойност 60 667 323, 42 лв. за Интегрирана териториална инвестиция “Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до здравни услуги на територията на Южен централен регион за планиране от ниво 2″, по Програма “Развитие на регионите” 2021-2027, с водещ партньор Агенция пътна инфраструктура.

Концепцията е изготвена съвместно с отдел “Бизнес развитие и европейски политики” към Община Пловдив и ще се реализира от АПИ, общините Пловдив и Марица, и МБАЛ „Свети Пантелеймон-Пловдив“ ЕООД.

Проектът предвижда изпълнението на мерки и дейности за подобряване състоянието на транспортната мрежа в региона като се осигури достъп на населението до работа, образование други услуги с публичен характер. Това ще се осъществи чрез модернизация и реконструкция на част от съществуващия път IlI-805.

Включени са и целенасочени мерки за превенция и профилактика на заболявания във всички села на територията на Община Марица. Те ще се осъществяват посредством мобилни здравни екипи на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД, за които ще се осигурят необходимите за целта медицински бусове и съвременна апаратура и оборудване.

Целевата група на проекта обхваща жителите на гр. Пловдив и прилежащите общини Марица и Родопи, както и ползвателите на републиканската мрежа АМ Тракия – Пловдив – Смолян.

Свързани статии